1  
– Ôi cảnh vật thế này mà đứa nào bật Đồi Thông thì hợp lý lắmmmm
– Ê máy t có Đồi Thông Hai Mộ nghe tạm .-.
See Translation

20 thoughts on “

    1. trc a vs bọn bạn cũng phượt lên đây :)) trên đấy mát vcllll :))) lên đấy tránh nóng thì cũng hợp lý :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *