2 năm

1 1  
2 năm. Mùa cúc họa mi lại về trên phố.
Chốn cũ chẳng còn, người cũng đi mất.
See Translation

9 thoughts on “2 năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *