7 thoughts on “Ăn dọng hôm nay : sushi vi cá 345 yên (tầm 70k)

  1. Tui cũng đớp 1 phát là hết
    Mình đi ăn tối lúc 5g nên còn chỗ
    Giờ bước ra hơn 20 mạng đang chờ
    Hahaa

  2. Tôi mà ngồi thì 20 khách kia còn đợi dào vì đã ăn nhiều lại còn choáng hai chỗ hahaaaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *