Bà này đi học mẫu giáo

Bà này đi học mẫu giáo, cô giáo than là dốt nhất lớp, không thích học chữ, chỉ xui bạn nghịch dại là giỏi. Thế mà về nhà, tối nào cũng dở Doreamon của anh ra đọc như như thật!
Bố khen có đủ tố chất trở thành nhà báo giỏi. Cố học hết phổ thông rồi bố gửi sang báo Gia Đình Mới của bác Trần Trọng An và chú Nguyễn Quyết làm trưởng ban biên tập!
Vừa học vừa làm, bố nhờ chú Thiên Vũ Anh chạy cho quả bằng tại chức. Chú ấy làm ở bộ Dục nên chắc lo được!

5 thoughts on “Bà này đi học mẫu giáo

  1. Toan Phạm Nguyễn bọn ham truyện đứa nào cũng thế, cho đọc ngược nó cũng đọc được hết, làu làu vì thuộc mặt chữ rồi, kể cả chưa biết chữ- yêu lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *