Bạn hỏi Tôi thèm gì

1  
Bạn hỏi Tôi thèm gì?
Tôi thèm được ngủ 1 giấc thật dài và khi tỉnh dậy…Không biết ai, không thương ai nhiều như vậy… 🙂
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *