Cả nhà xem hết nhé

Cả nhà xem hết nhé, khá hay! Hàng ngày mình hay nghe thấy: “phải hiệu quả” “phải thực tế” “phải quyết liệt” “phải tỉnh táo” “phải ngôn ngoan”… là những giá trị chung của muôn loài vật sống trong tự nhiên, nhưng “biết cảm thông”, “động viên”, “thấu hiểu” “chạm đến trái tim” mới là thứ mang thuộc tính đặc hữu của con người… Mình vẫn nghĩ, đỉnh cao của giáo dục là giáo dục những thứ đó… các cái kia, bản năng “con” đều sẵn có mà!

7 thoughts on “Cả nhà xem hết nhé

  1. Thật ra video này có thông điệp là thay đổi cách giáo dục để trẻ con được phát huy đúng năng lực và sức sáng tạo của mình mà ko phải khuôn mẫu giống nhau, nhưng khi anh xem, anh nghĩ đến điều cao hơn là cần dạy những thứ thuộc về con người nhất trước! Cảm ơn em nhé!

    1. Em thích cách nhận định của Anh! Đó cũng chính là những mục tiêu của những người làm tâm lý như bọn em trong trường học ạ

  2. Mọi người nói đều co y đúng . Thực ra video phản đối chuyện áp dụng Common Core State Standards. Hiện ở Mỹ tất cả các tiểu bang đều dạy theo CCSS, quá nhiều test và áp lực dối với cả giao viên , học sinh, và phụ huynh. Câu chuyện về CCSS thì dài lắm ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *