Có số phận khổ cực thì ở nơi nghèo cũng khổ mà ở nơi giàu càng khổ

1  
Có số phận khổ cực thì ở nơi nghèo cũng khổ mà ở nơi giàu càng khổ. Còn nếu ai mà có số phận sung sướng thì dù ở nhà nghèo cũng sướng mà ở nhà giàu cũng sướng…
Đời là Vô Thường.
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *