Để mâm ruốc tôm ở đây và không nói gì

1  
Để mâm ruốc tôm ở đây và không nói gì
Hướng dẫn cách làm https://m.youtube.com/watch?v=5QBjMtf5LEI
See Translation

10 thoughts on “Để mâm ruốc tôm ở đây và không nói gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *