Hộ khẩu nhà bà Vân kiếp trước chắc sinh ở Huế

Hộ khẩu nhà bà Vân kiếp trước chắc sinh ở Huế. Mà ngẫm cũng phải, có khi bà Vưn là hậu dzuệ của Vua Gia Long Nguyễn Ánh không chừng.
Nguyễn nhà Nguyễn Ánh nha, đừng nhầm qua Nguyễn Huệ với các Nguyễn khác mà phải tội. Hí hí.
Đã nói là kể cả nửa đêm, muốn xơi món chi, cứ qua nhà bà Vưn. Tủ lạnh bà toa dzất, muốn xơi j là coá sẵn, chỉ việc lôi ra múa một hồi là được quất. Ha ha.

10 thoughts on “Hộ khẩu nhà bà Vân kiếp trước chắc sinh ở Huế

  1. Vì ko có phụ nữ nào kém . Chỉ có những ng đàn ông thực sự giỏi mới có đủ tài để dũa đc viên ngọc toả sáng .

  2. Có dịp nhớ ra mắt chào bà chị và nhớ chiêu đãi
    hậu vì bà chị này công mình , phán đúng ng đúng vc . Phải đưa anh ấy từ hậu trường ra nhận giải nhá .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *