Hỏi: Má đăng hình con lên facebook nha

1  
Hỏi: Má đăng hình con lên facebook nha!
Nó: Má muốn làm gì Má cứ làm đi. Hỏi con chi.
Đó! Mai mốt tui đăng tiếp đừng ai mang luật ra nói dzí tui nha.
See Translation

12 thoughts on “Hỏi: Má đăng hình con lên facebook nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *