Hôm nay lại hành hương về đại tiệc QUAN LỚN TUẦN TRANH lang son để cầu cin xức khoẻ và bình an

1 1 1  
Hôm nay lại hành hương về đại tiệc QUAN LỚN TUẦN TRANH lang son để cầu cin xức khoẻ và bình an
See Translation

2 thoughts on “Hôm nay lại hành hương về đại tiệc QUAN LỚN TUẦN TRANH lang son để cầu cin xức khoẻ và bình an

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *