Không phải bông hoa thường đâu

1  
Không phải bông hoa thường đâu. Hoa cúng từ hôm rằm đến nay là nửa tháng mà vẫn tươi tốt, lá dài ra đó. Chỉ bằng việc cho thêm 1/2 chén nhỏ #Anolyte vào bình hoa thôi.
Tuyệt vời không.
See Translation

5 thoughts on “Không phải bông hoa thường đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *