Ngoài các tờ báo giấy

Ngoài các tờ báo giấy, báo mạng, phóng viên, truyền thông….thì mạng xã hội đang góp phần rất lớn vào việc thúc đẩy sự phát triển và hiện đại hoá thông tin….Chưa biết thế nào nhưng ít ra qua hai vụ ” Xin Chào ” vụ ” Bắt người Đồng Nai ” và giờ thì vụ ” Cá chết ” đã được lãnh đạo quan tâm sát sao và chỉ đạo quyết liệt hơn..! Hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn! 🙂

9 thoughts on “Ngoài các tờ báo giấy

  1. Mình nghĩ có 2 lực lượng sẽ thúc đẩy Đất nước phát triển hơn, công bằng hơn, phản biện hơn, giúp cho những người lãnh đạo Đất nước có nhiều thông tin đa chiều hơn, chân thực hơn… Đó là mạng Xã hội và đội ngũ Luật sư! Hy vọng thế! 2 lực lượng này sẽ làm thay đổi Đất nước!!!

    1. Lực lượng nào cũng góp phần thôi bác. Nếu ko có vùng cấm! Giờ cũng đã là tốt hơn lắm rồi đấy chứ !

  2. Hệ thống không thay đổi. Vẫn vận hành như cũ thôi. Vấn đề là có ai dám gạt bỏ quyền lợi của mình ra khỏi quá trình thăng tiến hay ko!

  3. Ko đâu đa phần còn rất thờ ơ…họ ngại, họ sợ liên luỵ, họ mải bươn chải chăm lo cs…. Ngoài 2 lực lượng trên,có thể có thêm những nhà Báo chân chính, dám dấn thân ( báo chí vẫn chịu ảnh hưởng và kiểm soát của nhà nước). Ý mình là họ là những người tiên phong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *