Thày trò giáo viên Tiểu học Huổi tụ 1

Thày trò giáo viên Tiểu học Huổi tụ 1, thuộc huyện miền cao Kỳ Sơn của Nghệ An xa nguồn nước. Hàng ngày phải mua từng can nước để sinh hoạt. Cơm Có Thịt đã quyết định hỗ trợ tiền để đưa nước nguồn về từ nơi cách xa 2km. Thày trò, phụ huynh mang từng viên gạch lên làm bể, kéo đường nước. Công trình nhỏ nhưng rất cần thiết sắp hoàn thành.

2 thoughts on “Thày trò giáo viên Tiểu học Huổi tụ 1

    1. Theo mình thì trên hình là chỗ moong nước (chỗ nguồn nước cần trữ lại sau đó bơm về trường học).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *