Thuốc để chữa bệnh nhưng đừng uống nhiều quá để nhờn thuốc nhé các em :)))

1  
Thuốc để chữa bệnh nhưng đừng uống nhiều quá để nhờn thuốc nhé các em :)))!
See Translation

7 thoughts on “Thuốc để chữa bệnh nhưng đừng uống nhiều quá để nhờn thuốc nhé các em :)))

    1. luon bất ngờ với các kiểu TT của FTU :3 có lẽ đặc trưng của sv trường chú chăng? sáng tạo quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *