Tổ lái ngoài đường về nhận được cái ” Thẻ Cử Tri “

Tổ lái ngoài đường về nhận được cái ” Thẻ Cử Tri “. Cụ nào ở khu Ô Chợ Dừa cho nhà cháu hỏi mai bầu cho ai ạ. Khẩu nhà cháu ở khu khác nhưng về khu này nên được gọi là KT3, vì thế cháu cũng không nắm được ai vs ai cả…! Cháu sẽ bầu cho cụ nào đưa được vấn đề ” Nạn khai thác trộm cát đang hoành hành diễn ra công khai trên dòng sông Hồng ” ra trước QH! Cháu thật!

12 thoughts on “Tổ lái ngoài đường về nhận được cái ” Thẻ Cử Tri “

    1. Thế đại biểu Tôm Sóc xem đưa chương trình đề nghị ” Các anh giao thông không nên xử lý vi phạm giao thông khu vực công trình đường sắt đang làm “. Cả một đại công trình đường sắt trên cao như thế mà các anh cứ đứng vợt người vi phạm chỉ thêm ách tắc mà lại còn nguy hiểm..!

  1. Chỗ tau nhận đc rồi nhá, hi hi !gớm thảo nào mạng vina chết dí từ sáng đến giờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *