✨ TÌNH THU THÁNG 7 ✨

1  
✨ TÌNH THU THÁNG 7 ✨
Tháng bảy Thu về em biết không?
Tình yêu thắm đượm đã ấm lòng
Cùng nhau vun đắp thêm hạnh phúc
Mãi mãi yêu thương nghĩa vợ chồng
Nội dung thơ: Lam Điền
Ảnh: internet
See Translation