1 đoàn công tác ra thăm Trường Sa mà có 2 người ốm

1 đoàn công tác ra thăm Trường Sa mà có 2 người ốm, phải rời tàu, thì cũng nên xem lại công tác chuẩn bị – kiểm tra sức khỏe của người tham gia, ngay từ khi đăng ký. Mình thấy Thành ủy TP.HCM là quy củ nhất: Cho kiểm tra sức khỏe toàn diện người đi, đủ điều kiện mới lập danh sách; trước hải trình, ai bị ốm đau – mệt mỏi bất thường là kiên quyết không cho xách hành lý xuống tàu, kẻo lại phải khuân lên, rất ảnh hưởng tâm lý và gây hiểu lầm…
* Tàu 996 mới đi đốc sửa chữa ở Cần Thơ nên rất ngon và nói thật, đi Trường Sa phải mấy tàu cũ này mới thấu hiểu – chia sẻ đời sống bộ đội…