1  
– Ôi cảnh vật thế này mà đứa nào bật Đồi Thông thì hợp lý lắmmmm
– Ê máy t có Đồi Thông Hai Mộ nghe tạm .-.
See Translation