2 anh em tụi em lần nữa xin cám ơn các cơ quan báo đài

2 anh em tụi em lần nữa xin cám ơn các cơ quan báo đài , các anh chị phóng viên đã thương mến đưa tin và hình ảnh đến đọc giả.
Một cuộc chơi đã chính thữ khép lại, QUÁN QUÂN với em là một phần thưởng chứ không phải là danh xưng. Muốn được khán giả yêu mến , phải tiếp tục học hỏi và phấn đấu nhiều hơn nữa.
Em xin cám ơn !
http://tuoitre.vn/…/don-nguyen-tien-khoa-dang-…/1308342.html
http://thanhnien.vn/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang-quang…
http://nld.com.vn/…/huynh-tien-khoa-don-nguyen-cap-doi-duye…
http://congan.com.vn/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-tro-thanh…
http://news.zing.vn/huynh-tien-khoa-don-nguyen-dang-quang-c…
http://www.yan.vn/phan-ung-ki-la-cua-don-nguyen-khi-dang-qu…
http://phunuonline.com.vn/…/hoa-thanh-ly-thong-doi-don-ngu…/
http://thanhnien.vn/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang-quang…
http://eva.vn/…/cap-doi-hai-huoc-don-nguyen-huynh-tien-khoa…
http://tuoitre.vn/…/don-nguyen-tien-khoa-dang-…/1308342.html
http://ngoisao.net/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang-quang-…
http://yeah1.com/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang-quang-qu…
http://yeah1.com/…/huynh-tien-khoa-don-nguyen-cap-doi-hai-h…
http://laodong.com.vn/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang-qua…
http://saobiz.net/huynh-tien-khoa-don-nguyen-cap-doi-hai-hu…
http://congan.com.vn/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-tro-thanh…
http://www.hanoingaynay.vn/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang…/
http://www.hanoingaynay.vn/huynh-tien-khoa-don-nguyen-cap-…/
http://thegioigiaitri.com.vn/huynh-tien-khoa-don-nguyen-ca…/
http://alotintuc.com/huynh-tien-khoa-don-nguyen-am-tron-20…/
http://www.doanhnhan.vn/don-nguyen-lan-dau-tien-gap-huynh-t…
http://giaitriexpress.com/huynh-tien-khoa-don-nguyen-cap-d…/
http://dailysao.com/…/huynh-tien-khoa-don-nguyen-cap-doi-ha…
http://thantuong.tv/…/hanh-trinh-tro-thanh-quan-quan-cap-do…
http://starzone.vn/huynh-tien-khoa-don-nguyen-cap-doi-duye…/
http://starbox.vn/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang-quang-cap…
http://vietdaily.vn/…/huynh-tien-khoa-don-nguyen-gianh-quan…
http://www.sao365.com.vn/…/huynh-tien-khoa-don-nguyen-cap-d…
http://thegioivanhoa.com.vn/don-nguyen-lan-dau-gap-huynh-t…/
http://vietpress.vn/huynh-tien-khoa-don-nguyen-cap-doi-duye…
http://tiepthigiadinh.sunflower.vn/huynh-tien-khoa-don-ngu…/
http://www.saovacuocsong.net/…/don-nguyen-lan-au-tien-gap-h…
http://www.phunustyle.vn/…/huynh-tien-khoa-don-nguyen-cap-o…
http://www.wshowbiz.com/…/huynh-tien-khoa-don-nguyen-cap-do…
http://thegioivanhoa.com.vn/don-nguyen-lan-dau-gap-huynh-t…/
http://tiepthigiadinh.com.vn/huynh-tien-khoa-don-nguyen-cap…
http://fcviet.com/don-nguyen-lan-dau-tien-gap-huynh-tien-kh…
http://baovannghe.com.vn/don-nguyen-lan-dau-tien-gap-huynh-…
http://thegioigiaitri.com.vn/don-nguyen-huynh-tien-khoa-da…/
http://dailysao.com/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang-quang…
http://www.sao365.com.vn/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-tro-t…
http://doisonggiaitri.vn/don-nguyen-huynh-tien-khoa-tro-tha…
http://depvn.vn/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang-quang-qua…
http://thethaongaynay.vn/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-la-qu…
http://8vbiz.com/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang-quang-qua…/
http://giaitricungsao.net/don-nguyen-huynh-tien-khoa-chien-…
http://giaitriexpress.com/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang-…/
http://2saigon.vn/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang-quang-q…
http://www.wshowbiz.com/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang-q…
http://www.doanhnhan.vn/quan-quan-cap-doi-hai-huoc-goi-ten-…
http://saigongiaitri.net/…/Don-Nguyen-Huynh-Tien-Khoa-dang…/
http://thegioivanhoa.com.vn/cap-bai-trung-don-nguyen-huynh…/
http://alotintuc.com/huynh-tien-khoa-don-nguyen-am-tron-20…/
http://mtvwe.com/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-gianh-quan-qu…
http://baotintuc.vn/…/dien-doc-va-chat-don-nguyen-huynh-tie…
http://thegioivanhoa.com.vn/cap-bai-trung-don-nguyen-huynh…/
http://tinhot24h.vn/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-chien-than…
http://www.nguoinoitieng.net.vn/…/don-nguyen-huynh-tien-kho…
http://lamdeponline.vn/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang-quan…
http://teen24h.info/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang-quang-…/
https://stardaily.vn/huynh-tien-khoa-don-nguyen-dang-quang…/
http://www.phunustyle.vn/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-ang-q…
http://lifestyle.com.vn/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang-qu…/
http://cosmolife.vn/cap-doi-hai-huoc-don-nguyen-huynh-tien-…
http://tiepthigiadinh.sunflower.vn/don-nguyen-huynh-tien-k…/
http://starbox.vn/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang-quang-cap…
http://www.alotin.com/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-ang-quan…
http://www.hellostart.net/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang-…/
http://starpress.vn/don-nguyen-huynh-tien-khoa-chien-thang…/
http://showbizvn.net/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang-quan…
http://www.doanhnhandoisong.vn/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa…
http://hoahoctro.vn/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-tro-thanh-…
http://saotoday.net/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang-quang…
http://vietdaily.vn/…/huynh-tien-khoa-don-nguyen-gianh-quan…
http://www.thegioitruyenhinh.vn/…/don-nguyen-huynh-tien-kho…
http://www.saovacuocsong.net/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-c…
http://giaidieuxanh.vn/…/don-nguyen—huynh-tien-khoa-chien…
http://hotshowbiz.com/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang-quan…/
http://doanhnhansaoviet.vn/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-chi…
http://vanhoangaynay.vn/huynh-tien-khoa-don-nguyen-dang-qua…
http://sandien24h.vn/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang-quan…
http://toancanhbaochi.net/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-dang…
http://tapchithoidai.com/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa-chien…
http://toancanhbaochi.net/…/huynh-tien-khoa-don-nguyen-cap-…
http://duyendangvietnam.net.vn/…/don-nguyen-huynh-tien-khoa…