21% mới và tách 1 chân

21% mới và tách 1 chân!!!
Chúc mừng Nguyễn Văn Tuyên (sn 1990) hiện đang là bộ đội nghĩa vụ!
Kết quả nhận đc quyết dịnh mở 90% là cách ta phản ứng lại với sự việc xảy đến, còn chỉ có 10% là do nó xảy đến k kiểm sóat đc, Bạn
đã minh chứng đúng như vậy: B phải đi nghĩa vụ, tưởng chừng là phải dừng k lv đc, B Vẫn
tìm cách sử dụng đthoại làm việc … Cần mẫn, học hỏi, dù nhiều lúc k có ai giúp đỡ …
Tuyệt vời, chúc mừng Bạn
hiện nay Bạn là 21% chính thức, có 1 chân tách, tổng dso nhóm ~60.000BP (thu nhập trên 10tr)
Bạn Xứng đáng Thành Công
Xin được học hỏi từ Bạn!!!
Hãy viết nên câu chuyện TC của riêng mình!!!
See Translation