3 năm ngày Chôm về nhà

3 năm ngày Chôm về nhà.
Cũng gọi là có tuổi rồi đấy, năm nay lên chức cậu rồi đấy mà vẫn trẻ trâu đi đánh nhau với chó bông ạ. Năm nay có 2 sự vụ đáng nhớ nhất chắc là mất đời trai và đi dạt. Hay là mày hận tao quá nên đi dạt hả Thôi sau đừng mất công làm chi, mày có ở xó xỉnh nào tao cũng lôi về hết, ko thoát được tay chị mày đâu. Từ rày về sau nhớ ngoan, ha!
See Translation