3:30 : Đầm Sen

3:30 : Đầm Sen
4:00 : Thảo Cầm Viên
6:00 : Idecaf : Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông
8:00 : Sân khấu Trống Đồng
9:10 : Sân khấu lớn Phố Đi Bộ
9:25 : Sân khâu thiếu nhi Phố Đi Bộ
10:00 : Idecaf : Ngôi Nhà Không Có Đàn Ông
Hết Lễ !!!