4 ngày ròng rã quay sáng tới tối

4 ngày ròng rã quay sáng tới tối .. hôm nay dc về sớm lên phòng tập đấm đá tí mà say sẩm mặt mày !! không tập luyện thì không duy trì dc sức khỏe và vóc dáng , nhưng đi làm chiếm hết thời gian ! Cố lên đ/c tôi úp cái ảnh cười cho trất kk