Ai rồi cũng sẽ già đi

Ai rồi cũng sẽ già đi, rồi sẽ chết dù biết đó là quy luật ròi nhưng khi biết mình sắp mất đi 1 người thân yêu trong lòng cảm thấy có sự mất mát qúa lớn, không biết làm sao để giữ lại chỉ biết đứng nhìn Nội từ từ rời xa gia đình mà thôi. Dù biết rằng Nội sẽ không sống đời với tụi con nhưng nhìn Nội nằm đó mà không nhận ra ai hết tụi con buồn lắm Nội ơi.