Ăn dọng hôm nay : sushi vi cá 345 yên (tầm 70k)

Ăn dọng hôm nay : sushi vi cá 345 yên (tầm 70k)