Anh có thể dự đoán doanh thu của bộ phim không

Anh có thể dự đoán doanh thu của bộ phim không?
Thật ra việc dự đoán doanh thu là công việc của nhà sản xuất hơn là của đạo diễn. Với vai trò đạo diễn thì tôi chỉ cố gắng làm hết sức của mình để có bộ phim hay nhất có thể, và ước mơ – dù hão huyền – có thể đạt doanh thu 200 tỷ chẳng hạn (cười).
Hi hi…. thì ước mơ mà, cứ mơ thật lớn thôi 😀