ÁNH TRĂNG

1 1  
ÁNH TRĂNG
Bồng bềnh nghiêng ngã có vầng trăng
Không chờ có lẽ nhủ thầm rằng
Bóng thưa phố vắng thêm sao sáng
Lòng bên khách lữ sáng tròn trăng.
Đọc nghịch từ trái sang phải vẫn đủ nghĩa.
Các bạn vui thơ nhé
Nội dung: Lam Điền
Ảnh: internet
See Translation