Bạn hỏi Tôi thèm gì

1  
Bạn hỏi Tôi thèm gì?
Tôi thèm được ngủ 1 giấc thật dài và khi tỉnh dậy…Không biết ai, không thương ai nhiều như vậy… 🙂
See Translation