Bạn sẽ làm gì nếu là người đàn ông trong ảnh:

Bạn sẽ làm gì nếu là người đàn ông trong ảnh:
1. Đồng ý để anh bảo vệ giúp đỡ
2. Từ chối, tháo giày, tất lội qua vũng nước
Nếu bạn chọn 1, bạn khác đếch gì ông ấy sao lại chửi
Nếu chọn 2, xin lỗi tôi không có ý quy chụp nhưng có lẽ bạn đạo đức giả. Ở cái xứ Việt Nam này vì lợi người ta còn sẵn sàng hại nhau chứ đừng nói đến việc từ chối một sự giúp đỡ nho nhỏ