Cả nhà xem hết nhé

Cả nhà xem hết nhé, khá hay! Hàng ngày mình hay nghe thấy: “phải hiệu quả” “phải thực tế” “phải quyết liệt” “phải tỉnh táo” “phải ngôn ngoan”… là những giá trị chung của muôn loài vật sống trong tự nhiên, nhưng “biết cảm thông”, “động viên”, “thấu hiểu” “chạm đến trái tim” mới là thứ mang thuộc tính đặc hữu của con người… Mình vẫn nghĩ, đỉnh cao của giáo dục là giáo dục những thứ đó… các cái kia, bản năng “con” đều sẵn có mà!