Các bạn có được bao nhiêu sao rồi

1  
Các bạn có được bao nhiêu sao rồi?
VÌ SAO
Vì sao vươn tới những vì sao?
Vì sao đó không cao đâu nào!
Vì sao #mơ_ước trên cao
Vì sao #khát_vọng vì sao #an_lành
Vì sao nhỏ bé thật mong manh
Vì sao #hạnh_phúc, #thành_thật thôi
Vì sao #ấm_áp có rồi
Vì sao #đạo_hiếu đang trôi ngang mình
Vì sao #nghĩa và vì sao #tình
Vì sao #đạo_lý nhìn đủ đây
Vì sao #nhân_cách hàng ngày
Vì sao #tín_nhiệm phơi bày vào tay
Vì sao #tri_thức, vì sao #hài
Vì sao #lễ, #biệt_tài hòa vang
Vì sao #vui_vẻ – #an_nhàn
Vì sao #thoải_mái hòa chan kiếp người
Vì sao #niềm_tin cũng đang cười
Vì sao #vượt_qua tươi nhiều hơn
Vì sao #chung_thủy không sờn
Vì sao #tự_quyết đường trơn không màng
Vì sao nhiều lắm những vì sao
Vì sao #ngọt_ngào bao nhiêu sao
Vì sao #yêu_mến cùng nhau
Vì sao thêm nhé thì thào vì sao!!!
Nội dung thơ: Lam Điền
Ảnh: internet
See Translation