Các bạn đưa ra những lời nhận xét tích cực

Các bạn đưa ra những lời nhận xét tích cực, góp ý, và chia sẻ phim.
Vâng. Những lời động viên, khích lệ chính là nguồn động lực lớn nhất cho bản thân tôi nói riêng và cả ekip nói chung. Xin cảm ơn các bạn với những tình cảm chân thành nhất.
Thay mặt cho Uwatch Media, tôi xin hứa những sản phẩm tiếp theo sẽ còn tốt hơn và tốt hơn nữa, để không phụ lòng các bạn.
Hãy chờ chúng tôi khi ngày đó đến nhé!
Còn bây giờ : Khi Ta Chưa Lớn…