Cách đây vài năm

Cách đây vài năm, lúc nào cũng sống trong kỳ vọng, hay đúng hơn là góc nhìn của mọi người xung quanh về mình như một high profiler, nguyên tắc sống đơn giản chỉ là “get the job done at its best”. Trưởng thành thêm 1 chút nữa, cafe đậm đặc hơn chút nữa, ẩn mình thêm 1 chút, thì dường như chỉ còn là “get the job done”. Đến bây giờ, khi cafe đã đặc sánh lại, thì với mọi việc chỉ cần “do my best” đã thấy rã rời rồi :v
See Translation