CÁNH NHẠN CHIỀU THU

CÁNH NHẠN CHIỀU THU
Chiều thu hoa nắng ghé vào
Bên song cửa sổ thì thào gọi ai
Hoa nghiêng nghiêng nét trang đài
Trang thơ vắng bóng đong đầy nhớ thương.
Chiều tà cũng úa giọt sương
Cũng còn nặng chút tơ vương với người
Nụ cười mặn chát bờ môi
Cỏ cây hoa lá buồn rơi cuối ngày.
Chiều thu nắng xế hanh gầy
Đìu hiu cánh nhạn gọi bầy tìm nhau
Chân trời sóng gió bể dâu
Nhạn bay mỏi cánh biết đâu mà tìm.
7/10/2016. CTS
See Translation