Cappadocia xuất phát từ tiếng địa phương với ý nghĩa là “vùng đất của những con ngựa đẹp”

Cappadocia xuất phát từ tiếng địa phương với ý nghĩa là “vùng đất của những con ngựa đẹp”. Nói chung mềnh chả thấy liên quan gì tới con ngựa hay bất cứ phần gì của con ngựa như chân, đầu, lông, bờm gì hết. Nhìn các hoodoo này ai cũng thấy dường như có một đường cắt ngang phía gần trên đỉnh, khiến cho các cột đá này nhìn nghiêng có vẻ giống cây măng hay nấm đùi gà.
Sau 2 năm mới bắt đầu có cảm hứng viết về Turkey :))