Chờ đợi tại nơi linh thiêng của đất nước

1  
Chờ đợi tại nơi linh thiêng của đất nước.
Tuổi Trẻ Việt Nam – Câu chuyện Hòa Bình.
KHÁT VỌNG HÒA BÌNH – TRƯỜNG SƠN 2017.
See Translation