Cho dù có thắng hay thua

1  
Cho dù có thắng hay thua. Thì anh em vẫn là anh em nhé các anh.
See Translation