Chưa bao giờ thôi viết câu chuyện thú vị tuổi trẻ khác biệt của mình cả

Chưa bao giờ thôi viết câu chuyện thú vị tuổi trẻ khác biệt của mình cả. Một tuổi trẻ độc lập, giỏi giang tài năng và đầy lý tưởng là điều mà bất cứ người trẻ nào cũng có thể làm được.
Tất cả ai ai cũng bắt đầu chỉ bằng một lựa chọn tuổi trẻ mà thôi. <3.<3.<3. Tiến lên phía trước hỡi những người trẻ. Bạn giỏi hơn những gì bạn nghĩ đó. ════════════ Hoan Value (Luôn chia sẻ vì người trẻ). T/ tin cá nhân: http://goo.gl/sFe1wy.