Chúng ta nên chọn công việc nào

Chúng ta nên chọn công việc nào?
1. Có thể giúp được nhiều người hơn
2. Có thể trưởng thành nhiều hơn
3. Có thể ảnh hưởng tích cực đến người khác
4. Có thể có thời gian riêng cho mình‍♀️
5. Có thể có không gian riêng cho mình
6. Có thể làm giàu bền vững và có đạo đức cho bản thân mình
Vậy thì , đó là công việc gì
Gia nhập gia đình R&B bạn sẽ được:
Toả sáng rực rỡ
Đẹp tự nhiên , an toàn
Làm giàu bền vững và có đạo đức
Thương mại di động Công ty R&B , giúp bạn nhẹ nhàng kiếm tiền bằng chính chiếc điện thoại bạn đang cầm trên tay