CHUYỂN SỐ ĐỔI ĐỜI

CHUYỂN SỐ ĐỔI ĐỜI
Chiều hôm ấy một cụ già lụ khụ
Người run run trên đường phố đầy xe
Nhưng nào ai thấy, nhưng nào ai nghe
Trong khi ấy có một người nghèo khổ
Lòng thương người liền giúp người già cả
Với đồng xu ít ỏi của người nghèo
Nhận đồng xu mắt già bổng nheo nheo
Con hãy đến nơi đền thờ Quốc Tổ
Dâng lên người một đồng xu hiếu nghĩa
Thời đời con sẽ chuyển số đổi đời
Người nói xong người biến mất về Trời.
*********
Cao Đức Thắng
.— Kính mời Qúy Hiền Nhân – Bấm vào
— https://baotienrong.wordpress.com/
— NHÂN THẬP ĐẠI CƯ SĨ *** CAO ĐỨC TOÀN ***
— XEM NHIỀU BÁU VẬT CỦA CHA TRỜI, THỜI LONG HOA THÁNH ĐỨC
* * * — NAM MÔ – AMEN — * *