Chuyện TW cách chức cũ của ông Cự cũng giống như một ông bị vợ bỏ từ 10 năm trước và đã yên bề gia thất từ lâu giờ long trọng tuyên bố với quốc dân đồng bào là kể từ ngày hôm nay cô ấy không còn là vợ cũ của tôi

Chuyện TW cách chức cũ của ông Cự cũng giống như một ông bị vợ bỏ từ 10 năm trước và đã yên bề gia thất từ lâu giờ long trọng tuyên bố với quốc dân đồng bào là kể từ ngày hôm nay cô ấy không còn là vợ cũ của tôi. Nếu nghe vậy chắc nhiều người sẽ nghĩ ông này nhẹ thì chập cheng mà nặng thì cần được chăm sóc sức khoẻ tâm thần. Nhưng đọc báo hay nghe VTV nói thì không sao, ở nước mình nó thế.