Chuyện vừa mới xảy ra hôm nay

Chuyện vừa mới xảy ra hôm nay. Gần giống câu chuyện mình kể về tin nhắn tiêm phòng dại mấy ngày trước. Rồi 1 đoàn âm binh kéo mình về các nơi chửi mình như 1 thứ gì ghê tởm lắm.
Giữa lòng thành phố không phải là không có bệnh dại.
Giả sử nhé, chị này nằm trong trường hợp được tư vấn như cái tút ở dưới của mình, thì lũ ngu sẽ im thin thít và lặn mất tăm.
Thật đáng thương, giờ chị chết rồi có muốn trách cũng không đành. Sự kém hiểu biết đã trả giá bằng cả 1 mạng người.
Bọn đi truyền bá tư tưởng sai trái về sức khỏe. Hãy xếp chúng vào tội giết người.