Cô ấy chỉ là một cô gái

Cô ấy chỉ là một cô gái, và cô ấy đang rực lửa
Nóng hơn cả một giấc mơ, dài như xa lộ
Cô sống trong một thế giới, và thế giới đó rực lửa
Cảm giác như đại họa, nhưng cô biết mình có thể bay đi
Ôi, cô đứng vững chắc trên mặt đất
Và cô ấy đang thiêu cháy
Ôi, cô ấy đã chạm được vào làn mây
Và cô ấy sẽ không lùi bước
……….
Trông như một cô gái, nhưng cô ấy là ngọn lửa
Chói sáng rực rỡ, cô ấy có thể đốt cháy mắt các người
……..
Vì họ có thể thấy ngọn lửa rừng rực trong mắt cô
Hãy xem cô ấy chiếu sáng rực rỡ màn đêm
…..
Cố ấy chỉ là một cô gái, và cô ấy đang rực lửa
P/S: Cảm ơn cô gái nhỏ đã truyền động lực ,xem 10 lần vẫn giữ nguyên dc cảm xúc
See Translation