Có người khách hàng hỏi tôi

Có người khách hàng hỏi tôi, làm sao để chồng yêu thương chị nhiều hơn Vương?
Tôi đáp:
Sự cảm kích và trân trọng ở người vợ sẽ khiến người chồng cảm thấy được yêu thương trọn vẹn và muốn đáp lại cho vợ mình tình cảm mãnh liệt hơn.
Chị hỏi:
Đơn giản thế sao em?
Tôi đáp:
Những giá trị thường là sự đơn giản
Yêu mến Vương cùng thả tim, bấm Like, Share và Tag nếu bạn nhận được bài học cho mình.
Cho Vương biết cảm xúc và bài học nào đang có bên trong bạn ngay bây giờ, cùng hành động nào!
#NguoiKetnoiTinhyeuthuong
#Giup100TrieuNguoi_HanhphucThanhcong
#ChuyengiaHuanluyenHuyenthoaiThegioi_KhaimoTiemnangConnguoi_ChualanhThanTamTri
#DoanhnhanGiaoducHuyenthoaiThegioi_DaTyphuTuthan
#SinhtracVantay
#HTV
#MasterCoachBillHuynh_HuynhTriVuong
See Translation