Có những đứa trẻ đã bị chết vì sự sơ ý

1  
Có những đứa trẻ đã bị chết vì sự sơ ý, dửng dưng của Cha Mẹ, nào là bị hiếp dâm, giết mổ lấy nội tạng, bán dâm, thuốc mê…. Khi Cha Mẹ nghĩ lại thì đã quá muộn màng…. Cuộc đời Vô Thường!
See Translation