Có rất nhiều ý kiến tranh luận xung quanh sự so sánh thú vị giữa hai nhà lãnh đạo và hai quốc gia này (đọc ở phần bình luận của status)

Có rất nhiều ý kiến tranh luận xung quanh sự so sánh thú vị giữa hai nhà lãnh đạo và hai quốc gia này (đọc ở phần bình luận của status)
Tranh luận là trình bày ý kiến chứ không phải tấn công cá nhân, hãy phản biện nếu có ý kiến khác. Sẽ chẳng bao giờ có người thắng và kẻ thua trong những cuộc tranh luận thế này, đến cuối cùng thì mỗi người đều sẽ tự tìm được câu trả lời của riêng mình.
See Translation