Con đường chuyển hóa

Con đường chuyển hóa
Trưa nay một người anh em phương xa lâu lâu mới gặp tặng tôi cuốn sách này đúng vào thời điểm mà tôi đang cảm thấy tâm thức rối ren của mình cần được chuyển hóa sang một trạng thái khác tích cực và sáng suốt hơn…
Tôi đã từng xem clip thầy Thích Nhất Hạnh giảng về chánh niệm và thầy có cầm một chiếc lá và nói rằng khi chạm vào chiếc lá cũng đồng nghĩa với việc thầy đang chạm vào mây, gió, nước và ánh sáng mặt trời…
Khi cầm cuốn sách vào văn phòng thì tôi nhìn thấy một chiếc lá vàng khô nhỏ nhắn nằm trên bàn. Tôi đặt chiếc lá lên cuốn sách thì thật kỳ lạ: chiếc lá giống như bản in 3D, phù hợp hoàn toàn về màu sắc và bố cục bìa sách…
Cảm ơn NAE đã trao duyên lành!!!