Đã đậu xe sai quy định làm ảnh hưởng đến bao người

Đã đậu xe sai quy định làm ảnh hưởng đến bao người, khi bị nhắc nhở lại còn gây gổ và quen cái thói côn đồ ngoài đường, vác mã tấu ra “chiến” lại cả 5 ông kiểm soát cảng quân sự… thì chuyện này chỉ có ở Việt Nam.
Một xã hội mà cái ác không bị trừng trị, cái gọi là “mạng xã hội” làm công cụ hướng dẫn bầy đàn xâu xé – quy kết, cái “còm – lai” cười khẩy vào các quy định – quy phạm và báo chí, chỉ nhìn cảnh đánh người để viết bài câu viu… thì đó là một xã hội hỗn mang, dần sẽ không thể kiểm soát nổi.
—-
* Mấy ông TCty Tân Cảng SG nghe này: Chỉ loại chỉ huy hèn mạt, củ chuối đầy đầu mới kỷ luật lính mình làm đúng.