Dàn sắt vụn mang tên ” nhạc nước ” trị giá hàng trăm tỷ

Dàn sắt vụn mang tên ” nhạc nước ” trị giá hàng trăm tỷ …
Dàn xi líp phất phơ cùng những cái nơm cá trị giá hàng chục tỷ chào đón nơi cửa ngõ thành phố …
và giờ là hẳn 1 con Dồng !!!
Hoang mang quá … đéo biết con này là con Dồng gì mà nom nó hùng dũng làm sao !!!
Hải Phòng quê em đó, hiên ngang chả sợ thằng nào, mình thích thì mình vẽ Dồng mình chơi thôi !!!
Bọn báo chí đâu, vào mà bỉ bôi nài …. hehehe